Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1

Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1

Модуль1

Змістовий модуль 1

Практичне заняття №6

Тема: Організація роботи в стерилізаційній. Підготовка і стерилізація ріжучих, оптичних, загально хірургічних інструментів. Стерилізація шовного матеріалу.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 6:

1. Будова і організація роботи в стерилізаційній.

2. Підготовка до стерилізації хірургічного інструментарію.

3. Підготовка до стерилізації оптичних інструментів.

4. Проби, що контролюють якість передстерилізаційної очистки хірургічних інструментів.

5. Стерилізація ріжучих, оптичних, загально-хірургічних інструментів.

6. Класифікація шовного матеріалу та вимоги до нього.

7. Стерилізація шовного матеріалу.

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Література:

Основна:

  1. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.
  2. Загальна хірургія / За ред. С.П.Жученко, М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча – Київ.: Здоров Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1’я, 1999, – С. 107-116.
  3. Хірургія. Т. І : Підручник з загальної хірургії / За ред. Я.С.Березницького, М.П.Захараша, В.Г.Мішалова, В.О.Шидловського. – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-VAL”, 2006. – С. 79-90.
  4. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими – Київ.: Здоров’я, 1999. – С. 74-76.
  5. Гостищев В.К. Общая хирургия: Учеб. – М.: Медицина, 2004. – С. 38-48.
  6. С.В. Петров. Общая хирургия: Учеб. – М.: Медицина, 2005. – С. 91-97; 102-108.

Додаткова:

1. Фроленко С.И. Асептика и антисептика. – ,,Феникс”, Ростов на Дону,2001. – С. 91-100.

2. Г.П.Рычагов, В.Е.Кремень. Ситуационные задачи и тестовые вопросы по общей хирургии– Минск.: ,,Высшая школа”, 1998.

Розподіл Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 балів, що можуть отримати студенти:

При засвоєнні теми № 6 з модулю № 1 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертуються у бали наступним чином:

Оцінка Бали
“5”(відмінно) 6 балів
“4” (добре) 4 балів
“3”(задовільно) 2 балів
“2” (незадовільно) 0 балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Практичне заняття № 6

Тема: Організація роботи в стерилізаційній. Підготовка і стерилізація ріжучих, оптичних, загально хірургічних інструментів. Стерилізація шовного матеріалу.

І. Актуальність теми

Серед ускладнень в хірургії найбільш часто зустрічаються інфекційні. Вони можуть призвести до смертельного наслідку, не дивлячись на блискуче виконане оперативне втручання. Попередження таких ускладнень – головний принцип хірургії, в основі якого лежать асептика і антисептика. Для попередження контактного інфікування рани необхідно досягти Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 стерильності всього, що буде стикатися з раною. Це досягається стерилізацією операційної білизни, перев'язочного і шовного матеріалу, рукавичок, інструментів, обробкою рук хірурга й операційного поля. Стерилізація шовного матеріалу спрямована на профілактику як контактного так і імплантаційного інфікування рани.

ІІ. цілі заняття:

Знати будову і організацію роботи в стерилізаційній.

Знати класифікацію хірургічного інструментарію .Вміти підготовити до стерилізації хірургічні інструменти.

Вміти провести проби, що контролюють якість передстерилізаційної очистки хірургічних інструментів.

Вміти простерилізувати ріжучі, оптичні, загально-хірургічні інструменти.

Знати класифікацію шовного матеріалу та вимоги до нього.

Вміти провести стерилізацію шовного матеріалу.

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Література:

Основна:

1. Методичні розробки для Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 аудиторної та самостійної роботи студентів.

2. Загальна хірургія / За ред. С.П.Жученко, М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча – Київ.: Здоров’я, 1999, – С. 107-116.

3. Хірургія. Т. І : Підручник з загальної хірургії / За ред. Я.С.Березницького, М.П.Захараша, В.Г.Мішалова, В.О.Шидловського. – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-VAL”, 2006. – С. 79-90.

4. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими – Київ.: Здоров’я, 1999. – С. 74-76.

5. Гостищев В.К. Общая хирургия: Учеб. – М.: Медицина, 2004. – С. 38-48.

6. С.В. Петров. Общая хирургия: Учеб. – М.: Медицина, 2005. – С. 91-97; 102-108.

Додаткова:

1. Фроленко С.И. Асептика и антисептика. – ,,Феникс”, Ростов на Дону,2001. – С. 91-100.

2. Г.П Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1.Рычагов, В.Е.Кремень. Ситуационные задачи и тестовые вопросы по общей хирургии– Минск.: ,,Высшая школа”, 1998.

Тести та задачі для перевірки вихідного рівна знань

1.На протязі якого часу стерилізуються інструменти в автоклаві при тиску 2атм і температурі 132ºС?

а) 20 хв (+);

б) 35 хв;

в) 45хв;

г) 1 година;

д) 1 година і 30 хв.

2.Як стерилізують синтетичний матеріал?

а) кипятіння;

б) паром під тиском(+);

в) замочують у спирті;

г) замочують в розчині Люголя;

д) сухим жаром.

3.Посіви для контролю за ефективністю стерилізації шовного матеріалу потрібно проводити 1 раз на:

а) 3 доби;

б) 5 діб;

в) 10 діб(+);

г) 15 діб;

д) 20 діб.

4.При зберіганні стерильного шовку Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 в банці спирт необхідно міняти через кожні:

а) 3 доби;

б) 5 діб;

в) 10 діб (+);

г) 15 діб;

д) 20 діб.

5.Який із способів стерилізації хірургічного інструментарію найбільш надійний і швидкий в умовах хірургічного відділення?

а) в автоклаві під тиском;

б) в автоклаві парою;

в) в сухо-жаровій шаф (+);

г) бактерицидною лампою;

д) гамма опроміненням.

6.Який із методів контролю за стерильністю вмісту біксів найбільш достовірний?

а) метод Мікуліча;

б) температура плавлення сірки;

в) температура плавлення сірки антипірину;

г) бактеріологічний (+) ;

д) температура плавлення сірки бензойної кислоти.

7.Парами формаліну стерилізують:

а) ріжучі інструменти;

б) резинові рукавички;

в) інструменти з оптичними системами (+);

г) перев,язочний Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 матеріал ;

д) операційна білизна.

8.Що зберігають в розчині Люголя після стерилізації?

а) шовк;

б) кетгут (+);

в) капрон;

г) лавсан ;

д) вікріл.

9.При якій мінімальній температурі гинуть спороносні бактерії?

а) 60ºС;

б) 80ºС;

в) 100ºС;

г) 120ºС (+);

д) 140ºС.

10.При якій температурі стерилізують інструменти в сухо-жаровій шафі?

а) 180ºС (+);

б) 150ºС;

в) 100ºС;

г) 120ºС ;

д) 140ºС.

11.Як зберігають шовк після стерилізації по Кохеру?

а) в 96˚ спирті (+);

б) в розчині сулеми 1:1000;

в) в розчині Люголя;

г) в сухій стерильній банці ;

д) в первомурі.

12.Яким методом стерилізують шовний матеріал в фабричних умовах Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1?

а) автоклавуванням

б) кип’ятінням

в) гамма опроміненням (+);

г) в сухо- жаровій шафі;

д) замочують в спирті

13.Дезінфекцію використаного хірургічного інструментарію можна провести наступними методами:

а) занурення у 10% розчин хлораміну на 60 хвилин .

б) занурення у 10% розчин хлорного вапна на 60 хвилин .

в) занурення у 1% розчин хлораміну на 60 хвилин (+) .

г) занурення у 6% розчин перекису водню на 1 годину (+).

д) занурення в дистильовану воду при температурі 100оС на 30 хвилин.

14.Дезінфекцію використаного хірургічного інструментарію можна провести наступними методами:

а) занурення у 2,4% розчин первомуру на 15 хвилин (+) .

б) занурення у дистильовану воду при температурі 100оС на 30 хвилин .

в) занурення у 96о етиловий спирт на 30 хвилин.

г) занурення у 10% розчин хлораміну Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 на 60 хвилин .

д) занурення у 0,2% розчин дезактину на 1 годину (+).

15.Лапароскопи і цистоскопи потрібно стерилізувати:

а) кип’ятінням;

б) автоклавуванням;

в) занурення у 96о етиловий спирт на 30 хвилин;

г) в сухо-жаровій шафі;

д) занурення у первомур (+).

IV. Орієнтовна основа дії.

Підготовка до стерилізації хірургічного інструментарію.

Ефективність любого методу стерилізації багато в чому залежить від чистоти об’єктів, що будуть підлягати стерилізації. Наявність забруднень органічного та неорганічного характеру (залишки заводської змазки, згорнута кров, ексудат, сеча тощо), створюючи навколо мікроорганізмів захисну оболонку, різко знижує дію як термічної, так і хімічної стерилізації. Ось чому передстерилізаційній очистці надається таке велике Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 значення.

Перед передстерилізаційною очисткою інструменти, забруднені біологічними матеріалами повинні бути продезінфіковані одним із наступних методів:

· Кип’ятіння у 2% розчині натрію гідрокарбонату протягом 30 хвилин.

· У сухожаровій шафі при температурі 120оС протягом 45 хвилин.

· Занурення у 1% розчин хлораміну на 60 хвилин.

· Занурення у 6% розчин перекису водню на 1 годину.

· Занурення у 0,1% розчин сульфохлорантину на 30 хвилин.

· Занурення у 0,2% розчин дезактину на 1 годину.

· Занурення у 3% розчин лізолу на 1 годину.

· Занурення у 2,4% розчин первомуру на 15 хвилин.

Передстерилізаційна очистка інструментів.

Передстерилізаційна очистка може проводитись ручним способом або за допомогою спеціальних миючих машин. Машинний спосіб обробки застосовується ЦСВ або в крупних операційних блоках багато профільних лікарень.

Для ручного способу обробки Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 необхідно приготувати спеціальний миючий розчин, який може бути 2-х видів:

· На 1 л розчину – 978 мл питної води, 17 мл пергідролю технічного марки А або Б або перекису водню медичного (концентрація 27,5%), 5 г СМЗ (“Лотос”, “Айна” тощо).

· На 1 л розчину – 995 мл питної води, 5 г СМЗ “Біолот”.

Миючий комплекс заготовлюють в скляній посуді або в емальованих тазах. На початку наливають розраховану кількість води, потім добавляють необхідну кількість пергідролю і СМЗ. Для отримання 10 л розчину беруть 9550 мл води, 400 мл пергідролю і 50 г СМЗ. Комплексний розчин можна використовувати протягом доби з моменту заготовки, якщо колір його не змінився. Такий розчин можна підігрівати до 6 раз, так Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 як в процесі підігрівання концентрація перекису водню суттєво не змінюється.

Ручний метод передстерилізаційної обробки складається з 7 етапів:

1. Додатковий. Якщо інструмент забруднений сильно кров’ю, то його одразу після використання занурюють в 1% розчин натрію бензоату, який додатково є ще і інгібітором корозії, при кімнатній температури на 1 годину.

2. Ополіскування інструменту в проточній воді протягом 1 хвилини.

3. Занурення у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин.

4. Миття кожного інструменту в миючому засобі за допомогою щітки або ватно-марлевого тампону протягом 1 хвилини.

5. Ополіскування проточною водою протягом 5-10 хвилин.

6. Ополіскування дистильованою водою у бачку або у ванночці з періодичною зміною води протягом 1 хвилини.

7. Сушка гарячим повітрям в Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 сухожаровій шафі до повного зникнення вологи при температурі 85оС, або на столі, вкритому простирадлом.

Після проведеної передстерилізаційної очистки необхідно перевірити її ефективність і впевнитись у тому, що на інструментах не залишились залишки крові і СМЗ.

Відсутність СМЗ перевіряють за допомогою фенолфталеїнової проби: на вимитий інструмент наносять піпеткою 1-2 краплі 1% спиртового розчину фенолфталеїну і спостерігають, чи не з’явилося рожеве забарвлення, що буде свідчити про наявність СМЗ. В цьому випадку необхідно ще раз прополоскати в проточній і дистильованій воді інструментарій і знову після висушування повторити дану пробу.

Якість очистки від крові перевіряють за допомогою одної із проб:

· Бензидинова проба. Готовлять 1% розчин солянокислого Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 бензидину на дистильованій воді. На інструмент наносять 3 краплі цього розчину і 3 краплі 3% розчину перекису водню. При наявності залишків крові появляється синє-зелене забарвлення.

· Ортотулоідинова проба. Беруть 4% розчин ортолідину на 96о етанолі в кількості 5 мл і добавляють до них 5 мл 50% оцтової кислоти і стільки ж дистильованої води. На контрольований інструмент наносять 2-3 краплі розчину і 1-2 краплі 20% перекису водню. При наявності залишків крові відбудеться яскраво-зелене забарвлення.

· Амідопіринова проба. Готують реактив, що складається з рівних частин (по 3-5 мл) 5% спиртового розчину амідопірину, 30% розчину оцтової кислоти і 3% розчину перекису водню. На контрольований інструмент наносять 2-3 краплі реактиву. Поява сине-зеленого забарвлення свідчить про Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 наявність залишків крові на інструменті.Якщо на інструментах знайшли залишки крові, то передстерилізаційна обробка повинна бути повторена в повному обсязі за вказаною послідовністю.

Укладка інструментів для стерилізації буде залежати від методу стерилізації, що буде застосований (автоклавування, газова стерилізація, парафармалінова камера, хімічна стерилізація розчинами тощо).

Етап II — укладка і підготовка до стерилізації. Після попереднього просушування на повітрі інструменти вкладаються для сушки у сухожарову шафу, що нагрівають до 85°С при відкритих дверях. Потім двері шафи закривають і починають стерилізацію.

Етап ΙΙΙ – стерилізація. Стерилізація інструментів, шприців, голок, скляного посуду проводиться в сухожарових шафах-стерилізаторах. Після закриття двері шафи, доводять температуру до 180°С, підтримуючи її автоматично Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1. Стерилізація триває протягом 60 хвилин. Після відключення системи підігріву і зниження температури до 70—50°С відкривають дверцята шафи, і стерильним інструментом закривають кришками металеві коробки з інструментами.

Стерилізацію інструментів, що містять пластмасові деталі (наприклад, касети зі скріпками), шприців можна робити в паровому стерилізаторі (автоклаві). Упаковані предмети вкладають у стерилізаційну камеру. Якщо упаковки покладені у бікси, то їхні отвори повинні бути відкриті. Хірургічні інструменти і шприци стерилізують протягом 20 хвилин при 2 атм і температурі 132,9°С. Час початку стерилізації відраховують з періоду досягнення відповідного тиску. Гумові рукавички, системи для переливання крові, гумові дренажні трубки стерилізують при 1,1 атм і температурі 120°С протягом 45 хв. При розвантаженні автоклава Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 закривають отвори у біксах.

Методи стерилізації в сухожарових і парових стерилізаторах варто розглядати як основні. Метод стерилізації кип'ятінням застосовується в невеликих лікувальних установах, де немає централізованої стерилізаційної. Використовують для цього стаціонарні чи портативні електричні кип'ятильники, в яких можна стерилізувати інструменти, шприци, голки, предмети зі скла, гумові дренажі, катетери, рукавички.

В кип'ятильник наливають дистильовану воду. Для підвищення температури кипіння води, руйнування оболонки бактерій, як протикорозійний засіб додають 20 г натрію гідрокарбонату на 1л води (2% розчин). На дно кип'ятильника вкладають тонкий ватник з вати і марлі для того, щоб солі, що випадають, у виді шумовиння осідали на Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 ньому, а не на інструментах. Інструменти в розібраному виді укладають на спеціальні сітки й опускають гачками на дно кип'ятильника так, щоб ручки гачків були зовні, і закривають кип'ятильник кришкою. Час стерилізації - 40 хвилин із моменту закипання води. По закінченні стерилізації сітку з інструментами підхоплюють гачками, дають стекти воді і переносять на спеціальний столик, покритий стерильним простирадлом, складеним в 4 шари. Операційна сестра розкладає інструменти на великому операційному столі. Інструменти, шприци і голки, забруднені гноєм, каловими масами, після спеціальної попередньої обробки стерилізують кип'ятінням протягом 90 хвилин в окремому кип'ятильнику.

Стерилізацію інструментів і предметів, що не підлягають термічній обробці (ендоскопи Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1, торакоскопи, лапароскопи, апарати чи блоки апаратів для штучного кровообігу, гемосорбції), здійснюють у спеціальному газовому стерилізаторі. Предмети для стерилізації поміщають у герметичну стерилізаційну камеру, що наповняють окисом етилену. Термін експозиції - 16 годин при температурі 18°С. Стерилізація може проводитися також сумішшю окису етилену і бромистого метилену при температурі 55°С протягом 6 годин.

Стерилізація інструментів і оптичних апаратів (лапароскоп, торакоскоп) може бути проведена в спиртовому розчині хлоргексидину біглюконату і первомурі. Стерилізацію апаратів і інструментів хімічними засобами варто проводити в металевих коробках із кришками, що попереджає випар препарату. При відсутності спеціального посуду стерилізують в емальованому чи скляному посуді. Інструменти заливають розчином так, щоб він Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 цілком покривал їх, і закривають кришкою. В екстрених випадках, коли неможливо забезпечити стерилізацію інструментів по одному із зазначених способів, використовують стерилізацію інструментів випалюванням. У металевий лоток наливають 15-20 мл спирту, кілька інструментів укладають на дно і спирт підпалюють. Метод випалювання недостатньо надійний, пожежо- і вибухонебезпечний (наявність кисню, пар наркотичних речовин у повітрі приміщень). Тому до нього прибігають у виняткових випадках, строго дотримуючись правил протипожежної безпеки. При стерилізації ріжучих інструментів (скальпелі, ножиці) звичайними методами вони затуплюються, тому їх краще стерилізувати без термічної обробки. Після передстерилізаційної підготовки інструменти занурюють у 96º етиловий спирт на 30 хвилин чи в потрійний розчин на 3 години. Допускається Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 лише короткострокове кип'ятіння ріжучих інструментів. Скальпелі укладають в окрему сітку, їхні леза обертають марлею і кип'ятять у дистильованій воді без додавання натрію гідрокарбонату протягом 10 хвилин, потім поміщають у 96º етиловий спирт на 30 хвилин.

Етап IV - збереження стерильного матеріалу. Стерильний матеріал зберігають у спеціальному приміщенні. Не допускається зберігання в одному приміщенні нестерильних і стерильних матеріалів. Стерильність матеріалу в біксах (якщо вони не відкривалися) зберігається протягом 48 годин, а за умови додаткового упакування матеріалу в бавовняний мішок - 72 години. При централізованій стерилізації шприци зберігають стерильність протягом 25 днів.

Профілактика імплантаційного інфікування рани.

Найбільше значення у виникненні імплантаційної інфекції має шовний матеріал.

Для з Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1'єднання тканин під час операції використовують різного походження нитки, металеві скріпки, дужки, дріт. Існує більш 40 видів шовного матеріалу. Найбільше поширення мають шовк, лавсан, капрон, кетгут, металеві дужки.

Застосовують нитки, що розсмоктуються, і нитки, які не розсмоктуються. Природними нитками, що розсмоктуються, є нитки з кетгуту. Подовження термінів розсмоктування кетгуту досягається імпрегнацією його металами (хромований, сріблений кетгут). Використовують синтетичні нитки, що розсмоктуються - нитки з дексонау, викрилу, окцилону, тощо. До натуральних ниток, що не розсмоктуються, відносяться нитки з природнього шовку, бавовни, кінського волоса, до синтетичних - нитки з капрону, лавсану, дакрону, нейлону, фторлону, тощо.

Шовний матеріал повинний задовольняти наступним основним вимогам - повинний мати гладку Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1, рівну поверхню і не викликати додаткового ушкодження тканин; мати гарні маніпуляційні властивості - добре сковзати в тканинах; бути еластичним (достатня розтяжність попереджає стиснення і некроз тканин при їх наростаючому набряку); бути міцним у вузлі; не мати гігроскопічні властивості і не розбухати; бути біологічно сумісним з живими тканинами і не робити алергійного впливу на організм. Руйнування ниток повинне збігатися з термінами загоєння рани.

Нагноєння рани відбувається значно рідше при використанні шовних матеріалів, що володіють антимікробною активністю за рахунок введених у їх структуру протимікробних препаратів (летилан-лавсанові, фторлонові, ацетатні й інші нитки, що містять нітрофуранові препарати, антибіотики, тощо). Синтетичні нитки Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1, що містять антисептичні засоби, мають всі достоїнства шовних матеріалів як таких і в той же час мають антибактеріальну дію.

Шовний матеріал може бути простерилізований γ-випромінюванням у заводських умовах. В ампулах мотки шовку, кетгуту, капрону зберігають при кімнатній температурі і використовуються по мірі необхідності. Металевий шовний матеріал (дріт, дужки) стерилізують у автоклаві чи кип'ятінням, нитки з лавсану, капрону – кип'ятінням, у розчині первомуру.

Шовк, капрон, лавсан, льон, бавовну стерилізують за Кохером. При цьому передбачається попереднє ретельне механічне очищення шовного матеріалу гарячою водою з милом. Мотки ниток миють у мильній воді протягом 10 хвилин, двічі переміняючи воду, потім відмивають від Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 миючого розчину, висушують стерильним рушником і намотують на спеціальні скляні котушки, що поміщають у банки з притертою пробкою і заливають ефіром на 24 години для знежирення, після чого перекладають у банки з 70º спиртом на той же термін. Перед застосуванням шовк кип'ятять протягом 10-20 хвилин у розчині сулеми 1:1000 і перекладають у герметично закриті банки з 96º спиртом. Через 2 доби проводять бактеріологічний контроль; при негативному результаті посіву матеріал готовий до застосування. Синтетичні нитки можна стерилізувати кип'ятінням протягом 30 хвилин.

Стерилізація кетгуту. Термічна обробка кетгуту не застосовується. У заводських умовах кетгут стерилізують γ-променями. Методи стерилізації кетгуту хімічними способами передбачають попереднє знежирення, для чого згорнуті кільця Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 кетгуту поміщають у герметично закриті банки з ефіром на 24 години.

При стерилізації за Клаудіусом зливають з банки ефір і кільця кетгуту заливають водяним розчином Люголя (йоду чистого 10 мл, йодиду калію 20 мл, дистильованої води до 1000 мл) на 10 діб, потім замінюють розчин Люголя свіжим і знову залишають у ньому кетгут на 10 діб. Після цього розчин Люголя замінюють 96º спиртом. Через 4-6 діб роблять посів на стерильність.

Метод Губарєва передбачає стерилізацію кетгуту спиртовим розчином Люголя (чистого йоду і йодиду калію по 10 мл, 96ºетилового спирту до 1000 мл). Після знежирення ефір зливають і кетгут заливають розчином Люголя на 10 діб, після заміни розчину новим Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 кетгут залишають в останньому ще на 10 діб. Після бактеріологічного контролю, при сприятливих результатах, дозволяють використання матеріалу.

Метод Сітковського. Після знежирення в стерильних умовах стандартні нитки кетгуту розрізають на 3 частині по 1,25 м довжиною, протирають розчином сулеми 1 : 1000 і згортають у кільця, що опускають у 2% водяний розчин йодиду калію: для ниток № 0 - на 30 секунд, для № 1 - на 1 хвилину, № 2 - 2 хвилини, № 3 - 3 хвилини і т.п. (час у хвилинах відповідає номеру нитки). Після просочування ниток йодидом калію кільця кетгуту нанизують на товсті нитки і підвішують на відстані 7-8 см від дна скляної банки, на яке насипають кристалічний йод з розрахунку: у банку ємністю 3 л — 40 г йоду, ємністю 5 л Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 — 60 г йоду. Банки герметично закривають. Терміни експозиції кетгуту різні в залежності від товщини ниток (№ 0, №1 готові через 3 доби, № 2, № 3, № 4 - через 4 доби, № 5, № 6 - через 5 діб). Після бактеріологічного контролю нитки придатні до використання.

V.Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня знань.

Ситуаційні задачі для перевірки кінцевого рівня знань

1.В палаті виконано перев’язку хворому після операції з приводу газової гангрени. Які дії мають бути виконані із застосованими інструментами під час даної перев’язки?

Всі інструменти дезинфікують в 6% розчині перекису водню з 0,5% миючим засобом протягом 1 год., потім вони піддаються звичайній передопераційній очистці і стерилізуються відповідним методом.

2.Старша операційна сестра операційного блоку провела бензидинову пробу на Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 якість передстерилізаційної обробки інструментарію. При цьому вона отримала синє-зелене забарвлення на одному із контрольних інструментів. Про що свідчить даний результат? Що необхідно робити в такому випадку?

Відповідь: даний результат проби свідчить про те, що на інструменті є залишки крові, необхідно знову провести передстерилізаційну обробку інструментарію в повному обсязі.

3.Старша операційна сестра операційного блоку провела ортотулоідинову пробу на якість передстерилізаційної обробки інструментарію. При цьому вона отримала яскраво-зелене забарвлення на одному із контрольних інструментів. Про що свідчить даний результат? Що необхідно робити в такому випадку?

Відповідь: даний результат проби свідчить про те, що на інструменті є залишки крові Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1, необхідно знову провести передстерилізаційну обробку інструментарію в повному обсязі.

4.Медична сестра проводить контрольну амідопіринову пробу на якість передстерилізаційної обробки інструментарію. Вона нанесла 3 краплі на один із інструментів (краплі нанесла на ріжучу частину ножиць), що були в даній партії і пройшли обробку, і не отримала ніякого забарвлення. Який можна зробити висновок? Чи можна вважати закінченою передстерилізаційну обробку даної партії інструментів?

Відповідь: реактив треба наносити на місця, де з’єднуються бранші, або де є нарізка на робочих частинах інструменту; треба повторити правильно дослідження ще на 2-3 інструментах.

5.Медична сестра проводила пробу на якість передстерилізаційної обробки хірургічного інструментарію. Вона нанесла на робочу поверхню Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 затискача 3 краплі 1% розчину солянокислого бензидину. Забарвлення в місті нанесення реактиву не виникло. Який можна зробити висновок? Яку, можливо, помилку допустила медична сестра?

Відповідь: треба наносити на інструмент по 3 краплі 1% розчину солянокислого бензидину і 3% перекису водню; результат проведеної проби не можна враховувати.

6.Медична сестра проводила пробу на якість передстерилізаційної обробки хірургічного інструментарію. Вона нанесла на 2 інструменти по 2 краплі 1% спиртового розчину фенолфталеїну і отримала рожеве забарвлення. Про що свідчить результат проби, що необхідно зробити з даною партією інструментарію, що пройшов передстерилізаційну очистку?

Відповідь: результат проведеної проби свідчить про наявність на інструментах залишків синтетичного миючого засобу; необхідно знову прополоскати інструмент в Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 проточній воді, потім в дистильованій воді, висушити його і знову провести пробу.

7.З операційної санітарка принесла до стерилізаційної хірургічні інструменти, що сильно забрудненні засохлою кров’ю. Даний інструмент необхідно підготовити до стерилізації. Як можна очистити даний інструментарій від забруднення до проведення передстерилізаційної обробки?

Відповідь: даний інструментарій треба занурити в 1% розчин натрію бензоату на 1 годину, що забезпечить розчинення біологічних залишків на ньому і надасть певну протикорозійну дію.

8.Хірургічний інструмент був вживаний під час оперативного втручання у хворого на розлитий перитоніт. Медична сестра після операції стала готовити даний інструментарій до стерилізації і почала мити його під проточною водою із щіткою. Яка помилка допущена медичною Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 сестрою? Яким чином вона мала поступити із даним хірургічним інструментарієм?

Відповідь: медична сестра на початку повинна була провести дезінфекцію даного інструментарію одним із методів, а потім тільки починати його передстерилізаційну очистку.

9.Медичній сестрі необхідно приготувати 10 л миючого комплексного розчину для передстерилізаційної очистки інструментів. Яким чином вона повинна це зробити?

Відповідь: миючий комплекс заготовлюють в скляній посуді або в емальованих тазах; на початку наливають розраховану кількість води, потім добавляють необхідну кількість пергідролю і СМЗ – для отримання 10 л розчину беруть 9550 мл води, 400 мл пергідролю і 50 г СМЗ.

10.Операційна медсестра проводила передстерилізаційну очистку хірургічного інструментарію. Вона пополоскала інструмент в Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 проточній воді протягом 1 хвилини, занурила його у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин, помила кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом 1 хвилини, пополоскала інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин, пополоскала їх в дистильованій воді, просушила у сухожаровій шафі. Що ще треба зробити до укладки інструментарію на лотки для його стерилізації в сухожаровій шафі?

Відповідь: необхідно провести проби на якість передстерилізаційної обробки.

11.Операційна медсестра проводила передстерилізаційну очистку хірургічного інструментарію. Вона пополоскала інструмент в проточній воді протягом 1 хвилини, занурила його у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин, помила кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 1 хвилини, пополоскала інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин, просушила у сухожаровій шафі. Чи вірно вона провела передопераційну очистку?

Відповідь: після промивання інструменту в проточній воді необхідно було прополоскати інструменти в дистильованій воді.

12. Операційна медсестра проводила передстерилізаційну очистку хірургічного інструментарію. Вона пополоскала інструмент в проточній воді протягом 1 хвилини, занурила його у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин, пополоскала інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин, пополоскала їх в дистильованій воді, просушила у сухожаровій шафі. Чи вірно вона провела передстерилізаційну очистку?

Відповідь: після замочування у розчині СМЗ вона повинна була помити кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом 1 хвилини,

13.Операційна медсестра Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 проводила передстерилізаційну очистку хірургічного інструментарію. Вона занурила його у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин, помила кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом 1 хвилини, пополоскала інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин, пополоскала їх в дистильованій воді, просушила у сухожаровій шафі. Яку помилку допустила медична сестра?

Відповідь: необхідно було пополоскати інструментарій в проточній воді до занурення його в миючий комплексний засіб.

14.Операційна медсестра проводила передстерилізаційну очистку хірургічного інструментарію. Вона пополоскала інструмент в проточній воді протягом 1 хвилини, помила кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом 1 хвилини, пополоскала інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин, пополоскала Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 їх в дистильованій воді, просушила у сухожаровій шафі. Яку помилку допустила медична сестра?

Відповідь: необхідно було занурити інструмент у приготовлений миючий засіб на 15 –17 хвилин.

15.Операційна медсестра проводила передстерилізаційну очистку хірургічного інструментарію. Вона пополоскала інструмент в проточній воді протягом 1 хвилини, занурила його у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин, помила кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом 1 хвилини, пополоскала їх в дистильованій воді, просушила у сухожаровій шафі. Яку помилку допустила медична сестра?

Відповідь: необхідно пополоскати інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин після замочування та ополіскування їх в миючому комплексному засобі.

VІІ. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття

Розподіл балів Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1, що можуть отримати студенти:

При засвоєнні теми №6 із змістовного модулю №1 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертуються у бали наступним чином:

Оцінка Бали
“5”(відмінно) 6 балів
“4” (добре) 4 балів
“3”(задовільно) 2 балів
“2” (незадовільно) 0 балів

Технологічна карта заняття

№ з/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Рівень засво- єння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу (хв.)
1. 2. 3. Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь 1 Визначення асептики. 2. Джерела та шляхи передачі хірургічної інфекції. 3. Структура стерилізаційної 4. Організація роботи в стерилізаційній ІІ ІІ ІІ ІІ Індивідуальне опитування Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 Тести ІІ р. П.1 "Актуальність теми" П.2 "Навчальні цілі" Таблиця: джерела інфекції та шляхи її передачі. 1-3
4. Основний етап 1. Підготовка до стерилізації перев’язочного матеріалу.. 2. Підготовка до стерилізації хірургічного інструментарію. 3. Методи контролю якості передстерилізаційної очистки хірургічних інструментів. ІІІ ІІІ ІІІ ІІІ Професійний тренінг у вирі­шенні нетипо­вих клінічних задач Практичний тренінг Перев’язочний матеріал, хірургічна білизна, хірургічний інструментарій, бікс Шимельбуша. Заняття проводиться в стерилізаційній
5. 6. 7. Заключний етап Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок Підведення підсумків заняття Домашнє завдання (основна і додаткова література за темою) ІІІ Індивідуальний контроль навичок Тести ІІІ р. Тести ІІІ р. Задачі ІІІ р. “Короткі” методич­ні вказівки Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 до робо­ти на практичному занятті.


1.На протязі якого часу стерилізуються інструменти в автоклаві при тиску 2атм і температурі 132ºС?

а) 20 хв

б) 35 хв;

в) 45хв;

г) 1 година;

д) 1 година і 30 хв.

2.Як стерилізують синтетичний матеріал?

а) кипятіння;

б) паром під тиском

в) замочують у спирті;

г) замочують в розчині Люголя;

д) сухим жаром.

3.Посіви для контролю за ефективністю стерилізації шовного матеріалу потрібно проводити 1 раз на:

а) 3 доби;

б) 5 діб;

в) 10 діб

г) 15 діб;

д) 20 діб.

4.При зберіганні стерильного шовку в банці спирт необхідно міняти через кожні:

а) 3 доби;

б) 5 діб;

в) 10 діб;

г) 15 діб;

д) 20 діб.

5.Який із способів стерилізації Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 хірургічного інструментарію найбільш надійний і швидкий в умовах хірургічного відділення?

а) в автоклаві під тиском;

б) в автоклаві парою;

в) в сухо-жаровій шаф

г) бактерицидною лампою;

д) гамма опроміненням.

6.Який із методів контролю за стерильністю вмісту біксів найбільш достовірний?

а) метод Мікуліча;

б) температура плавлення сірки;

в) температура плавлення сірки антипірину;

г) бактеріологічний ;

д) температура плавлення сірки бензойної кислоти.

7.Парами формаліну стерилізують:

а) ріжучі інструменти;

б) резинові рукавички;

в) інструменти з оптичними системами

г) перев,язочний матеріал ;

д) операційна білизна.

8.Що зберігають в розчині Люголя після стерилізації?

а) шовк;

б) кетгут

в) капрон;

г) лавсан ;

д) вікріл.

9.При якій мінімальній Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 температурі гинуть спороносні бактерії?

а) 60ºС;

б) 80ºС;

в) 100ºС;

г) 120ºС

д) 140ºС.

10.При якій температурі стерилізують інструменти в сухо-жаровій шафі?

а) 180ºС

б) 150ºС;

в) 100ºС;

г) 120ºС ;

д) 140ºС.

11.Як зберігають шовк після стерилізації по Кохеру?

а) в 96˚ спирті

б) в розчині сулеми 1:1000;

в) в розчині Люголя;

г) в сухій стерильній банці ;

д) в первомурі.

12.Яким методом стерилізують шовний матеріал в фабричних умовах?

а) автоклавуванням

б) кип’ятінням

в) гамма опроміненням

г) в сухо- жаровій шафі;

д) замочують в спирті

13.Дезінфекцію використаного хірургічного інструментарію можна провести наступними методами:

а) занурення у Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 10% розчин хлораміну на 60 хвилин .

б) занурення у 10% розчин хлорного вапна на 60 хвилин .

в) занурення у 1% розчин хлораміну на 60 хвилин

г) занурення у 6% розчин перекису водню на 1 годину

д) занурення в дистильовану воду при температурі 100оС на 30 хвилин.

14.Дезінфекцію використаного хірургічного інструментарію можна провести наступними методами:

а) занурення у 2,4% розчин первомуру на 15 хвилин .

б) занурення у дистильовану воду при температурі 100оС на 30 хвилин .

в) занурення у 96о етиловий спирт на 30 хвилин.

г) занурення у 10% розчин хлораміну на 60 хвилин .

д) занурення у 0,2% розчин дезактину на 1 годину.

15.Лапароскопи і цистоскопи потрібно стерилізувати:

а) кип’ятінням;

б) автоклавуванням;

в) занурення у 96о етиловий спирт на 30 хвилин;

г Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1) в сухо-жаровій шафі;

д) занурення у первомур

1.В палаті виконано перев’язку хворому після операції з приводу газової гангрени. Які дії мають бути виконані із застосованими інструментами під час даної перев’язки?

2.Старша операційна сестра операційного блоку провела бензидинову пробу на якість передстерилізаційної обробки інструментарію. При цьому вона отримала синє-зелене забарвлення на одному із контрольних інструментів. Про що свідчить даний результат? Що необхідно робити в такому випадку?

3.Старша операційна сестра операційного блоку провела ортотулоідинову пробу на якість передстерилізаційної обробки інструментарію. При цьому вона отримала яскраво-зелене забарвлення на одному із контрольних інструментів. Про що свідчить даний Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 результат? Що необхідно робити в такому випадку?

4.Медична сестра проводить контрольну амідопіринову пробу на якість передстерилізаційної обробки інструментарію. Вона нанесла 3 краплі на один із інструментів (краплі нанесла на ріжучу частину ножиць), що були в даній партії і пройшли обробку, і не отримала ніякого забарвлення. Який можна зробити висновок? Чи можна вважати закінченою передстерилізаційну обробку даної партії інструментів?

5.Медична сестра проводила пробу на якість передстерилізаційної обробки хірургічного інструментарію. Вона нанесла на робочу поверхню затискача 3 краплі 1% розчину солянокислого бензидину. Забарвлення в місті нанесення реактиву не виникло. Який можна зробити висновок? Яку, можливо, помилку допустила медична сестра?

6.Медична сестра проводила пробу на якість передстерилізаційної Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 обробки хірургічного інструментарію. Вона нанесла на 2 інструменти по 2 краплі 1% спиртового розчину фенолфталеїну і отримала рожеве забарвлення. Про що свідчить результат проби, що необхідно зробити з даною партією інструментарію, що пройшов передстерилізаційну очистку?

7.З операційної санітарка принесла до стерилізаційної хірургічні інструменти, що сильно забрудненні засохлою кров’ю. Даний інструмент необхідно підготовити до стерилізації. Як можна очистити даний інструментарій від забруднення до проведення передстерилізаційної обробки?

8.Хірургічний інструмент був вживаний під час оперативного втручання у хворого на розлитий перитоніт. Медична сестра після операції стала готовити даний інструментарій до стерилізації і почала мити його під проточною водою із щіткою. Яка помилка Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 допущена медичною сестрою? Яким чином вона мала поступити із даним хірургічним інструментарієм?

9.Медичній сестрі необхідно приготувати 10 л миючого комплексного розчину для передстерилізаційної очистки інструментів. Яким чином вона має це зробити?

10.Операційна медсестра проводила передстерилізаційну очистку хірургічного інструментарію. Вона пополоскала інструмент в проточній воді протягом 1 хвилини, занурила його у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин, помила кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом 1 хвилини, пополоскала інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин, пополоскала їх в дистильованій воді, просушила у сухожаровій шафі. Що ще треба зробити до укладки інструментарію на лотки для його стерилізації в сухожаровій шафі?

11.Операційна медсестра Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 проводила передстерилізаційну очистку хірургічного інструментарію. Вона пополоскала інструмент в проточній воді протягом 1 хвилини, занурила його у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин, помила кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом 1 хвилини, пополоскала інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин, просушила у сухожаровій шафі. Чи вірно вона провела передопераційну очистку?

12. Операційна медсестра проводила передстерилізаційну очистку хірургічного інструментарію. Вона пополоскала інструмент в проточній воді протягом 1 хвилини, занурила його у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин, пополоскала інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин, пополоскала їх в дистильованій воді, просушила у сухожаровій шафі. Чи вірно вона провела передстерилізаційну очистку Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1?

13.Операційна медсестра проводила передстерилізаційну очистку хірургічного інструментарію. Вона занурила його у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин, помила кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом 1 хвилини, пополоскала інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин, пополоскала їх в дистильованій воді, просушила у сухожаровій шафі. Яку помилку допустила медична сестра?

14.Операційна медсестра проводила передстерилізаційну очистку хірургічного інструментарію. Вона пополоскала інструмент в проточній воді протягом 1 хвилини, помила кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом 1 хвилини, пополоскала інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин, пополоскала їх в дистильованій воді, просушила у сухожаровій шафі. Яку помилку допустила медична сестра?

15.Операційна медсестра проводила передстерилізаційну очистку Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 хірургічного інструментарію. Вона пополоскала інструмент в проточній воді протягом 1 хвилини, занурила його у миючий засіб при температурі 50оС на 15-17 хвилин, помила кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом 1 хвилини, пополоскала їх в дистильованій воді, просушила у сухожаровій шафі. Яку помилку допустила медична сестра?

Відповіді:

1 а, 2 б, 3 в, 4 в, 5 в, 6 г, 7 в, 8 б, 9 г, 10 а, 11 а, 12 в, 13 в,г, 14 а,д, 15 д

1 Всі інструменти дезинфікують в 6% розчині перекису водню з 0,5% миючим засобом протягом 1 год., потім вони піддаються звичайній передопераційній очистці і стерилізуються відповідним методом.

2 Відповідь: даний результат проби свідчить про те, що на інструменті є залишки крові Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1, необхідно знову провести передстерилізаційну обробку інструментарію в повному обсязі.

3 Відповідь: даний результат проби свідчить про те, що на інструменті є залишки крові, необхідно знову провести передстерилізаційну обробку інструментарію в повному обсязі.

4 Відповідь: реактив треба наносити на місця, де з’єднуються бранші, або де є нарізка на робочих частинах інструменту; треба повторити правильно дослідження ще на 2-3 інструментах

5 Відповідь: треба наносити на інструмент по 3 краплі 1% розчину солянокислого бензидину і 3% перекису водню; результат проведеної проби не можна враховувати.

6 Відповідь: результат проведеної проби свідчить про наявність на інструментах залишків синтетичного миючого засобу; необхідно знову прополоскати інструмент в проточній воді, потім в дистильованій воді Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1, висушити його і знову провести пробу.

7 Відповідь: даний інструментарій треба занурити в 1% розчин натрію бензоату на 1 годину, що забезпечить розчинення біологічних залишків на ньому і надасть певну протикорозійну дію.

8 Відповідь: медична сестра на початку повинна була провести дезінфекцію даного інструментарію одним із методів, а потім тільки починати його передстерилізаційну очистку.

9 Відповідь: миючий комплекс заготовлюють в скляній посуді або в емальованих тазах; на початку наливають розраховану кількість води, потім добавляють необхідну кількість пергідролю і СМЗ – для отримання 10 л розчину беруть 9550 мл води, 400 мл пергідролю і 50 г СМЗ.

10 Відповідь: необхідно провести проби на якість передстерилізаційної обробки.

11 Відповідь: після промивання інструменту в проточній Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1 воді необхідно було прополоскати інструменти в дистильованій воді.

12 Відповідь: після замочування у розчині СМЗ вона повинна була помити кожен інструмент в миючому засобі за допомогою щітки протягом 1 хвилини,

13 Відповідь: необхідно було пополоскати інструментарій в проточній воді до занурення його в миючий комплексний засіб.

14 Відповідь: необхідно було занурити інструмент у приготовлений миючий засіб на 15 –17 хвилин.

15 Відповідь: необхідно пополоскати інструменти в проточній воді протягом 5-10 хвилин після замочування та ополіскування їх в миючому комплексному засобі.


documentaiiifhp.html
documentaiiimrx.html
documentaiiiucf.html
documentaiijbmn.html
documentaiijiwv.html
Документ Технологічна карта заняття. Змістовий модуль 1